Dagritme


Onze dagindeling is een richtlijn voor de dag, maar met name voor de jonge baby’s zal dit programma anders zijn.

Vanaf 1 jaar proberen we de kinderen mee te laten lopen met het dagelijkse schema. Bij kinderen tot 2 jaar zal de individuele aandacht meer benadrukt worden dan de groepsgewijze aanpak.

Dagritme / Dagindeling
07.30 – 09.00 uur
09.00 – 09.15 uur
09.15 – 09.30 uur
09.30 – 10.00 uur
10.00 – 10.15 uur
10.15 – 10.45 uur
10.45 – 11.15 uur
11.15 – 11.30 uur
11.30 – 11.45 uur
11.45 – 12.15 uur
12.15 – 12.30 uur
12.30 – 14.30 uur
14.30 – 14.45 uur
14.45 – 15.00 uur
15.00 – 15.45 uur
15.45 – 16.00 uur
16.00 uur
16.00 – 16.45 uur
16.45 – 17.00 uur
17.00 – 17.15 uur
17.15 – 17.30 uur
17.30 – 17.45 uur
17.45 uur
18.00 uur
De kinderen komen binnen, vrij spel
Gezamenlijk opruimen
Kring (gesprek, voorlezen en/of zingen)
Ontbijten
Toilet- en ver¬schoonronde
Activiteiten naar keuze
VVE-activiteit zowel voor VVE-geindiceerde kinderen als voor alle kinderen van het kinderdagverblijf.
Bewegen of buitenspelen
Gezamenlijk opruimen
Warm- of broodmaaltijd
Toilet- en verschoonronde
Kinderen die het nodig hebben gaan naar bed
Kinderen staan op, toilet- en ver¬schoonronde
Koekje en drinken
Kinderen worden klaargemaakt
Voorlezen, zingen of knutselen
Kinderen kunnen opgehaald worden
Activiteiten met ontwikkelingsmaterialen
Vrijspel
Gezamenlijk opruimen
Laatste toilet- en verschoonronde
Laatste drinkronde
Laatste kinderen worden opgehaald
Sluiting van Nietje Pietje.

 

 

Wennen
De eerste week van de plaatsing is altijd de wenweek. Een week waarin kinderen, ouders en pedagogisch werkers aan elkaar gewend raken. Tijdens een wenweek komt uw kind de hele week op het kinderdagverblijf (ongeacht het aantal dagen dat het kind geplaatst is). Alleen voor jonge baby’s en kinderen die van een ander kinderdagverblijf afkomen is er een aangepaste (kortere) wenweek.

Zo’n wenweek ziet er als volgt uit:
De eerste dag een paar uurtjes samen met u (of een ander bekend/vertrouwd persoon). De tweede dag wat langer waarbij u tussendoor een uurtje weg gaat en zo voort. Tot de laatste dag, waarbij uw kind ook bij ons slaapt en u ’s morgens na een half uurtje weggaat.
De wenperiode vergt extra tijd en aandacht, maar levert vaak veel op. In de praktijk is de wenweek een goede basis gebleken voor het verdere verblijf van het kind op het kinderdagverblijf.