Dagritme


Na een lange schooldag betekent buitenschoolse opvang vrije tijd voor uw kind. Wij willen een goede balans creëren tussen vrijetijdsbesteding en leuke geplande activiteiten. Daarom wordt er op de groep een vaste dagindeling gebruikt.

Het programma van de buitenschoolse opvang biedt een vaste structuur. Elke dag wordt er tijd en aandacht geschonken aan het samenzijn, vrij spel en exploratie. Kinderen vinden het prettig om te weten wat er gaat gebeuren.

Kinderen kunnen dan zelf de dag voorspellen en weten waar ze aan toe zijn. Dat geeft hen een gevoel van (zelf)vertrouwen en veiligheid. Hiermee krijgen ze ook ruimte om ook zelf een gedeelte van de tijd in te vullen zoals zij dat willen.

Dagritme / Dagindeling
Tijdens schoolweken
14.00 – 14.30 uur
14.30 uur
14.45 uur
15.00 – 15.30 uur
15.30 uur
16.00 uur
16.30 / 17.00 uur
17.30 uur
18.00 uur
Kinderen worden van school opgehaald
Warme maaltijd of brood maaltijd
Huishoudelijke karweitjes
Vrij spelen
Tussendoortje eten en sap drinken
Vanaf nu kunnen de kinderen opgehaald worden / activiteit
Kinderen vegen samen op de verticale groep / activiteit
Laatste drinkronde
Sluiting
In de vakanties en tijdens studiedagen
07.30 – 09.00 uur
09.45 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.45 uur
13.00 uur
15.30 uur
16.00 uur
16.30 / 17.00 uur
17.30 uur
18.00 uur
Kinderen worden gebracht
De kinderen krijgen fruit
Buitenspelen
Activiteiten
Warme maaltijd of broodmaaltijd + huishoudelijke karweitjes
Vrij spelen of buitenspelen
Tussendoortje eten en sap drinken
Vanaf nu kunnen de kinderen opgehaald worden / activiteit
Kinderen vegen samen op de verticale groep / activiteit
Laatste drinkronde
Sluiting

 

 

Wennen
Er is een verschil tussen het wennen van kinderen die doorstromen vanuit het kinderdagverblijf en het wennen van kinderen die nog geen enkele ervaring hebben met de opvang bij Nietje Pietje.

Kinderen die door stromen vanuit Nietje Pietje
Omdat het kinderdagverblijf in het zelfde gebouw is gevestigd als de buitenschoolse opvang, vindt het wennen plaats tijdens de opvangdagen van het kind. Het gaat hier om de peuters van ruim 3½ jaar waarbij zij regelmatig een activiteit gaan doen bij de buitenschoolse opvang.

Kinderen die niet vanuit Nietje Pietje doorstromen
Er wordt drie keer gewend. De leidinggevende spreekt met de ouders de wendagen af. Als het kind zich na drie keer wennen nog niet helemaal thuis voelt op de buitenschoolse opvang, worden er meer wendagen aan vast geplakt. Voor bijna 4-jarigen is het makkelijker om al gewend te zijn op de buitenschoolse opvang, voor ze naar school gaan. Wij bieden ouders daarom de gelegenheid om hun kind in de schoolvakantie, die vooraf gaat aan de start op de basisschool, op de buitenschoolse opvang te laten wennen. Hierover worden individuele afspraken gemaakt met de ouders.