Dagritme


Onze dagindeling is een richtlijn voor de dag, maar met name voor de jonge baby’s zal dit programma anders zijn.

Vanaf 1 jaar proberen we de kinderen mee te laten lopen met het dagelijkse schema. Bij kinderen tot 2 jaar zal de individuele aandacht meer benadrukt worden dan de groepsgewijze aanpak.

Dagritme / Dagindeling
07.30 – 09.00 uur
09.00 uur
09.00 – 09.15 uur
09.15 – 09.30 uur
09.30 – 10.00 uur
10.00 – 10.15 uur
10.15 – 10.45 uur
10.45 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur
11.45 – 12.15 uur
12.15 – 12.30 uur
12.30 uur
12.45 uur
12.45 – 14.45 uur
14.45 – 15.00 uur
15.00 – 15.30 uur
15.30 – 16.00 uur
16.00 uur
16.00 – 16.30 uur
16.30 – 16.45 uur
16.45 – 17.00 uur
17.00 – 17.15 uur
17.15 – 17.30 uur
17.30 – 17.45 uur
17.45 uur
18.00 uur
De kinderen komen binnen, vrij spel
Peuters gaan naar hun groep
Gezamenlijk opruimen gebruikte speelgoed, handen wassen
Kring (voorlezen, zingen en/of gesprek)
Fruit
Toilet- en verschoonronde
Vrijspelen
Activiteiten aansluitend op een Piramide thema
Film kijken, bewegen, knutselen, buitenspelen, ontwikkelingsmaterialen of vrijspelen
Warm maaltijd of broodmaaltijd
Toilet- en verschoonronde
Baby’s dreumesen gaan naar bed
Peuters komen naar de groep
Peuters die het nodig hebben gaan naar bed
Toilet- en verschoonronde
Drinken en koekje eten
Kinderen worden klaargemaakt / Pedagogisch werkers ruimen groep op
Kinderen kunnen opgehaald worden
Afmaken groepsactiviteit
Kring (voorlezen, zingen en/of praten) of film kijken
Vrijspel
Gezamenlijk opruimen gebruikte speelgoed
Laatste toilet- en verschoonronde
Laatste drinkronde
Laatste kinderen worden opgehaald
Sluiting van Nietje Pietje

 

 

Wennen
De eerste week van de plaatsing is altijd de wenweek. Een week waarin kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers aan elkaar gewend raken. Tijdens een wenweek komt uw kind volgens de contracturen op het kinderdagverblijf. Alleen voor jonge baby’s en kinderen die van een ander kinderdagverblijf afkomen is er een aangepaste (kortere) wenweek.

Zo’n wenweek ziet er als volgt uit:
De eerste dag een paar uurtjes samen met u (of een ander bekend/vertrouwd persoon). De tweede dag wat langer waarbij u tussendoor een uurtje weg gaat en zo voort. Tot de laatste dag, waarbij uw kind ook bij ons slaapt en u ’s morgens na een half uurtje weggaat.
De wenperiode vergt extra tijd en aandacht, maar levert vaak veel op. In de praktijk is de wenweek een goede basis gebleken voor het verdere verblijf van het kind op het kinderdagverblijf.