Over Nietje Pietje

 

Nietje Pietje is een particulier kinderopvangorganisatie, die is opgericht in 2008. Het kinderdagverblijf heeft haar deuren geopend op 2 juni 2009 en de buitenschoolse opvang is geopend op 13 augustus 2013.

 

Kinderopvang bij Nietje Pietje betekent:

  • Samen met u kijken naar wat uw kind nodig heeft
  • Samen de ontwikkeling van uw kind volgen en deze optimaal stimuleren
  • Een veilige en open sfeer die kinderen uitnodigt om zichzelf te zijn en zichzelf te kunnen uiten
  • Kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar die elkaar leren respecteren, rekening leren houden met elkaar, zorgen voor elkaar en samenspelen.

 

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (BSO) binnen één locatie

Kinderopvang Nietje Pietje is een kinderdagverblijf met voorschool voor kinderen van 0 tot 4 jaar en een buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 4 t/m 12 jaar binnen één locatie. Er zijn 23 kindplaatsen in het kinderdagverblijf en 11 kindplaatsen in de buitenschoolse opvang.

Registratienummer Kinderdagverblijf: 881611694
Registratienummer Buitenschoolse Opvang: 18845041