Doelstelling


Het bieden van kleinschalige en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang in een huiselijke sfeer. Hierbij beoogt Nietje Pietje het bevorderen van de ontwikkeling en het welzijn van jonge kinderen door hen in groepsverband samen te brengen onder deskundige begeleiding. Daarmee biedt de opvang een verzorging- en opvoedingssituatie aan naast het gezin; een situatie waarin kinderen zich op alle ontwikkelingsgebieden kunnen ontplooien.