Kwaliteit

 


Wet kinderopvang

De kwaliteit van de kinderopvang is een zaak van de overheid, aanbieders van kinderopvang en ouders die gebruik maken van kinderopvang.

Volgens de Wet kinderopvang zijn ondernemers in de kinderopvang verplicht ‘verantwoorde kinderopvang’ aan te bieden. Dit is kinderopvang die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van een kind in een veilige en gezonde omgeving

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de opvang. De GGD voert regelmatig inspecties uit. De wet geeft daarvoor handhavingsinstrumenten.

Voor meer informatie hierover kunnen de inspectierapporten van de GGD opgevraagd worden. Deze zijn openbaar. Het rapport is op te vragen bij het landelijk register kinderopvang en ligt ter inzage op Nietje Pietje.

Voor meer informatie over de wet kinderopvang en financiering verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid