Voorschoolse educatie (VVE)


Om de ontwikkeling van het kind te stimuleren, en te volgen, werken wij binnen Nietje Pietje met een erkend VVE programma.

De doelstelling van VVE is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot.

De voorschool leert kinderen spelenderwijs belangrijke vaardigheden die hen voorbereidt op een goede start op de basisschool.

Het blijkt dat kinderen die goed zijn voorbereid op de basisschool meer kans hebben om de school met succes te doorlopen. Het programma dat aangeboden wordt, zorgt ervoor dat er geen onderbreking is in hun ontwikkeling, maar dat ze vloeiend doorgaan van de voorschool naar de basisschool.

De voorschool is voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Het aanbod van voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 2,5 jaar oud is in anderhalf jaar tijd ten minste 960 uur voorschoolse educatie ontvangt.