Dagritme


Onze dagindeling is een kindvriendelijk en gezond programma.

Dagritme / Dagindeling
09.00 – 09.30 uur
09.30 – 09.45 uur
09.45 – 10.00 uur
10.00 – 10.15 uur
10.15 – 10.45 uur
10.45 – 11.15 uur
11.15 – 11.45 uur
11.45 – 12.00 uur
12.00 – 12.15 uur
12.15 uur
12.15 – 12.45 uur
12.45 uur
Inloop/ouders kunnen even met hun kind vrij spelen of aan tafel
Kring (dagritme kaarten, gesprek, voorlezen en/of zingen)
Fruit eten
Toiletronde
Activiteiten naar keuze (spelen in hoeken, ontwikkelingsmaterialen, knutselen of buitenspelen)
VVE-activiteit rondom Piramide thema
Bewegen, buitenspelen of film kijken
Warm- of broodmaaltijd
Toiletronde
VVE kinderen worden opgehaald
Overige kinderen lezen een boek of maken een puzzel
Kinderen gaan naar de verticale groep