Methodiek


 
Binnen Nietje Pietje werken wij met de Piramide. Piramide is een taalprogramma en het stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Dit programma heeft aandacht voor acht ontwikkelingsgebieden. Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd evenwichtig en in samenhang aan bod. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar en plezier te hebben in het spel. Naast taal leren ze ook cognitieve, emotionele, motorische en een keur aan andere vaardigheden. Zo biedt Piramide elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen.

Wij werken thematisch uit de Piramide projectboeken. Deze geven richtlijnen aan voor thema’s, kringactiviteiten, inrichting van de groepsruimte en te gebruiken materialen, zoals boeken. Op de babygroep worden de activiteiten die passen bij het thema aangepast aan het niveau van de kinderen, ook wordt de groep in sfeer van het thema gebracht door middel van platen en knutsel werkjes. Daarnaast worden er veel liedjes gezongen en boekjes voorgelezen.

Doorgaande lijn

De pedagogisch werkers en de leerkrachten van groep 1 en 2 van basisschool Onze Wereld hebben regelmatig contact met elkaar. Per schooljaar stemmen de pedagogisch werkers en de kleuterleerkrachten een aantal thema’s op elkaar af. Wanneer een kind geplaatst is op de basisschool kan het geleidelijk aan wennen en vindt er een overdracht plaats.